IMPRESSZUM

ÉPÍTÉSZ KÖZLÖNY–MŰHELY – folyóirat
ISSN 1789-0934
A Magyar Építész Kamara kiadványa
Kiadja: Publicitas Art-Media Kiadó Kft.
Felelős: Nagy Ibolya, a kft. ügyvezetője
A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Hajnóczi Péter; tagjai: Szalay Tihamér, Turi Attila
Főszerkesztő: Tutervai Mátyás
Felelős szerkesztő: Dér Andrea
Szerkesztőség: H-1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.,
Telefon: (06-1) 318-2944,
(06-30) 4730-391,
E-mail: szerkesztoseg@mek.hu,
www.mek.hu

ÉPÍTÉSZ KÖZLÖNY–MŰHELY – online
www.epiteszkozlony.hu
szerkesztoseg@epiteszkozlony.hu

Hirdetésfelvétel: Publicitas Art-Media Kiadó Kft.
H-1021 Budapest, Tárogató út 26.,
Telefon: (06-30) 964-9598,
E-mail: ibolyan@publicitasart.hu,
www.publicitasart.hu

A leadott anyagok tartalmáért és formai megjelenéséért a kiadó nem vállal felelősséget.