Alsóbogát, a Festetics–Inkey-kastély területén volt magtárépületből kialakított rendezvényterem

Tervezési terület, általános alapadatok

A Balatonlelle és Kaposvár között elhelyezkedő somogyi kis falut, Alsóbogátot először a pannonhalmi Szt. Mártonról elnevezett bencés apátság 1083–1095 között kiállított összeíró levelében említik. 1229-ben „Bagat“ néven szerepel a fehérvári káptalan birtokai között. Az egyházi birtoklásnak a törökök előretörése vetett véget az 1500-as évek közepén. A törökök kiűzése a Pallini–Inkey-család tulajdonába került a kastély és maradt is 1945-ig. 1945 után az épület az Öreglaki Állami Gazdaság alsóbogáti üzemegysége használatába került 1994-ig, ezek után privatizálták.

A jelenlegi tulajdonos célja egy magas színvonalú wellness- szálloda és rendezvényközpont kialakítása a területen, amely részben már meg is valósult.

A területre vonatkozó általános tervezési koncepció – elkészült és eltervezett tervezési munkák

A kastély telkén – a kastély mellett – több épület található, egyesekkel tervezőként foglalkoztunk.

Az épületek a területen:
» Kastély: korábban már született építési engedély, ez alapján az épület tetőszerkezete fel lett újítva, a tetőtéri apartmanok fogadására előkészítve, az épület felújításra vár.
» Magtár/rendezvényterem: volt magtár – felújított, hasznosított.
» Veterángarázs és rendezvényterem: volt cselédlakások – felújított, hasznosított.
» Villa Bogart vendégházak: volt „intézőházak” – felújított, hasznosított.
» Kápolna: felújított, hasznosított.

Kastélyépület

A terület központi fórumát képezné maga a kastélyépület – ez jelenleg a tetőt kivéve felújítatlan –, amely az elképzelések szerint szállodaként üzemelne. A kétszintes – részlegesen alápincézett – épület földszintje és első emelete klasszikus apartmanokkal, míg a tetőtér általános apartmanegységeket tartalmazna. A kastélyépületben nem épülne konyhaüzem, ezt a funkciót látná el a magtár/rendezvényterem mellé
építendő konyha, így a kastély vendégei is a magtár-rendezvénytermet használnák étteremnek.

Magtár/rendezvényterem

A birtokhoz tartozó volt magtárépületből kialakított rendezvényterem. Kivonat a magtár építési engedélyezési tervének műleírásából:

Tervezési program
Az épületet rendezvények egész évi rendezésére kívánják használni. Az étkeztetés cateringgel történik.

Feltárás – megközelítés – elhelyezkedés

A magtár épülete a kastély területe mellett húzódó útról tárul fel, a volt cselédlakások mellett ez az épület fogadja az érkezőt. Mivel a terület elkerítetlen, az épület feltárása egyértelmű az érkező számára.

Funkcionális kialakítás

A magtár épületében egy időszakos használatú rendezvénytér került kialakításra, amely időszakos rendezvényeknek, kiállításoknak ad otthont. A jelenlegi födém jó állapotú tartószerkezetét részben megtartva alakítottunk ki egy fafödémes galériás emeleti területet, ezen kívül mindössze egy kétnemű WC-blokk és egy kisebb tároló került kialakításra.

A földszinten kapott helyet a vizesblokk, a bárpult. Mind a földszint, mind a galéria fogyasztó-, kiállító- és koncertterem is egyben.

A magtár épületét megjelenésében eredeti formájában kívántuk megőrizni, ennek érdekében az erodálódott vakolatot nem állítottuk helyre, hanem az épületet eredeti, az épület szerkezetét, téglaarchitektúráját bemutató állapotában konzerváltuk a téglafalazatok letisztításával és szükség szerinti impregnálásával. A belső felületeket vakoltuk. Nem állítottuk helyre a beomlott tetőszerkezetet sem, helyette egy alumíniumszerkezetű üvegtetővel fedtük le a kiállítóteret.

Mivel az épület csak időszakosan üzemel, a fűtésről cserépkályha gondoskodik a rendezvények idejére.
Az épület időszakos használatát és a műemléki környezetét figyelembe véve az épület utólagos hőszigetelést nem kapott. A padlószerkezet cseréjével egy időben a meglévő falazatok utólagos falszigeteléséről gondoskodtunk.

A meglévő ablaknyílásokba acél tokszerkezetű hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettünk be.

Az épület megközelítése a kastélyhoz vezető meglévő úthoz csatlakozó gyalogos úton lehetséges. A szükséges számú parkoló a terület bejáratának közelében a kastélyhoz vezető úthoz csatlakozóan a felszínen került elhelyezésre.

Környezettanulmány, építészarculat

A terület építészeti arculata egy építészettörténeti hagyományokkal egységesen átitatott, letisztult klasszicista képet mutat. A területen fellelhető épületek egységes stílusban kialakítottak, a történelem viharait többé-kevésbé megnyugtatóan vészelték át. A terület arculatát jól érző tulajdonosi háttérrel együttműködve – remélem – magas színvonalú vizuális kultúrával sikerült közelíteni az egyes felújítandó/felújított épületek felé, ez nagyon jót tesz az összképnek. Az arculattól nem idegen a kortárs, XXI. századi építészeti felfogás, mint pl. a magtár napelemes acél felülvilágító szerkezete, vagy a kastélyépület meglévő szerkezeteitől elemelt „lebegő” tetőformája, de a meglévő épületállomány építészetének hagyományai felé mindig is tisztelettel tekintettünk.

Építészeti koncepció

Mivel az épület fellelési állapotában is impozáns és magával ragadó volt, így nem akartuk a felújítást, az újrahasznosítást archaikus módon az eredeti formájára visszaállítani, hanem teret kívántunk adni az épület erodálódott állapotából eredő hangulatának, valamint a kortárs építészeti szellemiségnek is. Így született az elképzelés, hogy az épület fedése egy alumínium-üveg szerkezetű tető legyen, amely sokkal jobban szolgálja az új funkciót, hiszen az eredeti nyílászárók csupán szellőzési feladatot láttak el.

A szerkezet érdekessége, hogy a tető üvegtáblaelemei napelemeket foglalnak magukba, így az elektromos energiát termel.

Az épület belső tere eredeti állapotában is lényegében a jelenlegivel megegyező volt, egy belső – faácsolatos – galériaszinttel rendelkezett.

Beruházó

Nagy örömünkre szolgált, hogy a megbízó maximális konstruktivitással és magas szintű vizuális kultúrával bíró személy, akinek támogató szellemisége és beruházóoldali elkötelezettsége nélkül nem tudtuk volna ezen elképzeléseket csírájában sem megvalósítani.

A korszerű és megújuló energia alkalmazása mellett elkötelezett beruházói oldal tette lehetővé, hogy – az építése korában még egyedülálló – fotovoltaikus rendszert magában foglaló üvegtető-szerkezet megvalósulhatott.

M. Miltényi Miklós

Tervezők: M. Miltényi Miklós, Virt Emese, Zólyomi Zoltán Balázs.

Köszönetnyilvánítás: a beruházói oldal mellett külön köszönet az üvegtető-szerkezet tervezésében meghatározó szerepet betöltő dr. Reith András építészmérnök úrnak és csapatának.

A fotókat Bujnovszky Tamás készítette.