A MÉK Elnökségének határozatai

12/2024. (03. 01.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A területi elnökök testületének február 22-i ülésén történt egyeztetés alapján a MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi szakmai állásfoglalást hozza a nyilvántartottakat érintően az egységes végrehajtás érdekében 2024. március 14. napjától kezdődően:
Azon nyilvántartottnak, aki a 2023. évi C. törvény 227. § (1) bek. hatálya alá tartozik (azaz nyilvántartottként már szerepel a tagnyilvántartásban), azonban kamarai tagfelvételét 2024. október 1. napja előtt már megkéri, a PGSZ, illetve a 2024. évi díjtáblázatban meghatározott tagregisztrációs díjat a
tagfelvételi eljárás során nem kell megfizetnie. Ugyanígy nem kell tagregisztrációs díjat fizetnie azon nyilvántartottnak, aki tagsági jogviszonyának felfüggesztése mellett aktív felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, energetikai jogosultsággal rendelkezik a névjegyzéki nyilvántartásban és a törvényi előírások miatt tagsági jogviszonyát helyre kell állítania.

13/2024. (03. 01.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag úgy dönt, hogy a Főépítészi Tagozat megalakulását előkészítő bizottság tagjai: Hajnóczi Péter, Horváth Zoltán, Kassai-Szoó Dominika, Kovács Zsófia, Lantay Attila, Salamin Ferenc.