Eredményesen lezajlott a MÉK novemberi küldöttgyűlése

2023. 11. 17-én tartotta őszi küldöttgyűlését a Magyar Építész Kamara Budapesten a Kopaszi-gát rendezvénytermében.

Hajnóczi Péter bevezetője után Szalay Tihamér, a MÉK alelnöke ismertette a 2024-es költségvetési tervezet részleteit, illetve a 2024-re előterjesztett tagdíjat.

A tagdíj tervezhetősége érdekében 2023 tavaszán óriási előrelépés történt. A MÉK elnöksége kidolgozta a tagdíj számításának elvét és részletszabályait, amelyet a Területi Elnökök Testülete szinte egyhangúan támogatott. A MÉK elnökének előterjesztésére a májusban tartott küldöttgyűlés a tagdíj indexálásának szabályát tartalmazó határozatot nagy többséggel elfogadta.

A határozatnak megfelelően a költségvetés-tervezetben előterjesztett 2024. évi tagdíj mértéke 95 000 forint/év, amely a 2023. évre megállapított, jogszabályba foglalt garantált bérminimum, 296 400 forint 32%-a.

A MÉK 2024. évi költségvetés-tervezetét a Felügyelő Bizottság és a Területi Elnökök Testülete megtárgyalta és támogatásra javasolta.

A Küldöttgyűlés a költségvetést és a 2024. évi tagdíjra vonatkozó határozati javaslatot 80% feletti többséggel fogadta el.

A következő napirendi pontként került előterjesztésre a pénzügyi szabályzat kis mértékű módosítása, amelyet 90% feletti többséggel fogadott el a küldöttgyűlés.

A továbbiakban fel lett hívva a küldöttek figyelme, hogy regisztráljanak a Kamara heti e-mail hírlevelére, illetve kövessék a MÉK adventi üzeneteit a Kamara Facebook-oldalán és honlapján, amelynek során karácsonyi meglepetések is kisorsolásra kerülnek majd.

A küldöttgyűlés hivatalos részét követően szakmai továbbképzésre került sor. Ennek keretében Vadász Bence DLA építész – Vadász Mihály és a „szelíd” BAUHAUS, Ferencz Marcel DLA építész – Nemzeti Atlétikai Stadion – World 1st Open Arena és Hartmann Gergely építész – Utazások a 20. század építészetének határmezsgyéin. 100 éve született Jánossy György és Farkasdy Zoltán című előadásait hallgathatták meg az érdeklődők. Az értékes és érdekes előadások méltó befejezései voltak a küldöttgyűlésnek.

Fotók: Gáti Oszkár Dániel